Andrieskerk Amerongen

© Architektenburo Guido Bakker (2020)