Peugeot DAVO Den Haag

© Architektenburo Guido Bakker (2020)